Etablering af vand, kloak og sivdræn

Der sker en masse i jorden.

Der er gravet vand ind, septitank og sivdræn er gravet ned og også faskine til overfladevand.

Det går fremad, vi glæder os til at byggeriet synligt vokser op fra jorden 🤩